Производител Модел
drag grand kanyion
Цвят Номер рама
церно червен 522585
Оркраднато от Откраднато на
зорница, Бургас август 23, 2022
Предлага се възнаграждение от 300 лв. за информация, която води до велосипеда

Описание на велосипеда

изрязана вирига само виригата остана